Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Review for "Kuželová plocha v Mongeově promítání"

Výborná pomůcka i pro samostudium žáků

Global comment:

Review filed on 2010/05/02 09:13 by hanamahnelova.

Pěkné, dynamické, užitečné. Drobná připomínka k nápovědě: ve větě "K zobrazení podstavy (elipsy) v nákresně ...." nahradit slovo "nákresně" slovem "nárysně".
This review concludes a trial in classroom.


Usage conditions

Hardware setup

  • one computer by small learner group

Learner organization

    • only the teacher manipulates the figures

More about the context of usage (free comments):


Update the selected educational level(s) for this resource.

Educational levels:


Radio buttons: more on the left side to say that I don't agree, more on the right side to say that I agree