Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Review for "Řez krychle rovinou č.1"

Klasické užití dynamické geometrie

Global comment:

Review filed on 2010/03/21 07:15 by hanamahnelova.

Přínosem je jistě metodický komentář. Doporučuji upřesnit v textech zadání úloh, uvést pouze polohu bodů, se kterými se v konkrétním příkladu pracuje. Problém nastává především v příkladu řezu rovinou KLN, kde je v zadání definován bod P a v obrázku označen stejně jiný bod řezu. V textech dvou úloh se objevuje chybný termín SVAZEK rovin. Správně se jedná o TRS rovin.
This review is done without a trial in classroom.


Usage conditions

Hardware setup

  • one computer for the whole class

Learner organization

    • only the teacher manipulates the figures

More about the context of usage (free comments):

Doplnila bych zadání úlohy o další práci s výsledným útvarem řezu (např. výpočet jeho obsah apod.).


Update the selected educational level(s) for this resource.

Educational levels:


Radio buttons: more on the left side to say that I don't agree, more on the right side to say that I agree