Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Review for "Řez rotační kuželové plochy, jejíž osa rotace je kolmá k půdorysně, rovinou a."

Velice praktické při výuce klasifikace řezů na rotační kuželové ploše

Global comment:

Review filed on 2010/05/02 10:01 by hanamahnelova.

Velice užitečné, pěkné, dynamické, vhodné i do klasických hodin stereometrie a analytické gometrie. V textu ve větě "Příslušnými ovládacími prvky lze rovinu i rotační válcovou plochu ..." je chybně uvedeno: válcová plocha. Správně by mělo být: kuželová plocha.
This review concludes a trial in classroom.


Usage conditions

Hardware setup

  • one computer for the whole class

Learner organization

    • only the teacher manipulates the figures

More about the context of usage (free comments):


Update the selected educational level(s) for this resource.

Educational levels:


Radio buttons: more on the left side to say that I don't agree, more on the right side to say that I agree