Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Review for "Rotační plocha v Mongeově promítání"

Pěkné, vhodné i pro samostatnou práci žáků

Global comment:

Review filed on 2010/05/02 09:46 by hanamahnelova.

Užitečné, pěkné, dynamické, názorné. V nápovědě se vyskytuje malá chybička: ve větě "Sestrojíme hlavní osy elips zobrazujících kružnici podstavy." Místo "podstavy" je uvedeno "podatavy". Úloha obsahuje řadu konstrukčních dovedností. Možná by bylo vhodné v nápovědě použít terminologii pro užití krycí přímky a zbytečně nerozepisovat podrobnosti. Ostatní konstrukční postupy jsou o podrobnosti ochuzeny.
This review is done without a trial in classroom.


Usage conditions

Hardware setup

Learner organization

More about the context of usage (free comments):


Update the selected educational level(s) for this resource.

Educational levels:


Radio buttons: more on the left side to say that I don't agree, more on the right side to say that I agree