Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Review for "Trojúhelník ABC, znáte-li: c ; úhel BAC = a;q =poloměr kružnice vepsané."

Opět jedna ze základních konstrukčních úloh

Global comment:

Review filed on 2010/03/21 01:20 by hanamahnelova.

Z didaktického hlediska doporučuji zaměnit v zápisu postupu pořadí konstrukcí kružnic vepsané a Thaletovy. Žáci jsou vedeni k tomu, aby nejdříve našli dotykové body a teprve pak sestrojují kružnici, která jimi prochází. Technické poznámky: opravit překlep v textu :"přímkek", skrýt postup, vhodné by bylo doplnit rozbor a počet řešení.
This review is done without a trial in classroom.


Usage conditions

Hardware setup

Learner organization

More about the context of usage (free comments):


Update the selected educational level(s) for this resource.

Educational levels:


Radio buttons: more on the left side to say that I don't agree, more on the right side to say that I agree