Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Review for "Definiční obor a obor hodnot funkce sinus"

Pěkná úloha s parametry

Global comment:

Review filed on 2010/03/20 23:29 by hanamahnelova.

Název bodu A se nepohybuje spolu s bodem. Stálo by za úvahu nastavit polohu bodů A, B pevně (případně je úplně vypustit a pracovat na množině reálných čísel) a zaměřit se na změnu periody funkce vlivem parametru b. Mohl by se také zdůraznit interval oboru funkčních hodnot číselnými hodnotami v závislosti na parametru a. Z didaktického hlediska nedoporučuji stejné značení parametrů a bodů.
This review is done without a trial in classroom.


Usage conditions

Hardware setup

Learner organization

More about the context of usage (free comments):


Update the selected educational level(s) for this resource.

Educational levels:no levels indicated


Radio buttons: more on the left side to say that I don't agree, more on the right side to say that I agree