Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Review for "Odhalení paraboly"

Vhodné pro talentované děti

Global comment:

Review filed on 2010/03/20 23:05 by hanamahnelova.

Doporučuji změnit formulaci "že grafem je parabola" za "křivka je grafem kvadratické funkce". Ve druhém ročníku jsou žáci pouze seznamováni s pojmem "parabola", jako s geometrickou křivkou se s ní setkávají až odva roky později. Zjednoduší se tak cesta k důkazu. Také by asi bylo vhodné vykreslení většího množství stop bodu S. A chybí mi v obrázku bod B, o kterém se píše v textu.
This review is done without a trial in classroom.


Usage conditions

Hardware setup

Learner organization

More about the context of usage (free comments):


Update the selected educational level(s) for this resource.

Educational levels:no levels indicated


Radio buttons: more on the left side to say that I don't agree, more on the right side to say that I agree