Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Review for "Projekt: Cylindrické zrcadlení"

Pro velmi nadané žáky SŠ

Global comment:

Review filed on 2010/03/21 04:31 by hanamahnelova.

Projekt je velmi nápaditý, pěkně zpracovaný. Významně ilustruje souvislost geometrie s fyzikou. Domnívám se však, že v plošném dynamickém obrázku se průměrní žáci SŠ budou špatně orientovat. To vyžaduje velké zkušenosti manipulace v softwarovém prostředí. Zařadit tento typ zobrazení do výuky na ZŠ se mi zdá nevhodné.
This review is done without a trial in classroom.


Usage conditions

Hardware setup

Learner organization

More about the context of usage (free comments):


Update the selected educational level(s) for this resource.

Educational levels:


Radio buttons: more on the left side to say that I don't agree, more on the right side to say that I agree