Interoperable interactive geometry for Europe
I forgot my login data
Register


Report a bug


Fan club

Quick Intro Videos
click to start movie
Create A Simple
GeoGebra Resource (25Mb)
click to start movie
Filing a review
click to start movie
Find a Resource

SPONSORS
This platform is brought to you by the intergeo project, funded under the eContent Plus programme of the European commission and by partners

Review for "Závislost obsahu trojúhelníka na jeho výšce"

Dobrá experimentální úloha

Global comment:

Review filed on 2010/03/21 05:47 by hanamahnelova.

Názorná ukázka objevování. Možná by bylo přínosnější vypustit nastavení přesné extrémní polohy přímky pomocí tlačítka shift? a nechat žáky jejich hypotézu sestrojit a prověřit nástroji Cabri.
This review is done without a trial in classroom.


Usage conditions

Hardware setup

Learner organization

More about the context of usage (free comments):


Update the selected educational level(s) for this resource.

Educational levels:no levels indicated


Radio buttons: more on the left side to say that I don't agree, more on the right side to say that I agree